Analiza BIA w gabinecie #dietetycznarownowaga – Co oznaczają poszczególne wyniki z analizy…

13 czerwca 2017

 

 

Istnieje kilka metod do pomiaru składu ciała, między innymi densytometria (wykorzystywana praktycznie do celów badawczych), badanie całkowitej wody w ustroju (TBW- total body water) na podstawie którego możemy obliczyć inne parametry naszego ciała, stosuje się również pomiary antropometryczne (grubość fałdów skóry które odzwierciedlają ilość tkanki tłuszczowej w wybranych miejscach ciała). Jednakże obecnie najczęściej stosowaną metodą do oceny składu ciała jest metoda oparta na przewodnictwie elektrycznym. Do określenia składu ciała (u osób zdrowych) za pomocą tego typu pomiaru wykorzystuje się metody jak całkowite przewodnictwo elektryczne organizmu (TOBEC) oraz impedancję organizmu (BI).

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat metoda impedancji jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod do oceny składu ciała, uznano ją za jedną z najbardziej niezawodnych oraz nieinwazyjnych badań. Jest to stosunkowo dostępna metoda pomiaru, która w coraz większym stopniu znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej.

W Poradni Dietetyczna Równowaga do oceny składu ciała pacjentów wykorzystywany jest certyfikowany sprzęt medyczny firmy TANITA – Wielocząsteczkowy Segmentowy Analizator MC-780MA z funkcja impedancji bioelektrycznej (BIA).

Analizator ten zawiera 8 elektrod są one wbudowane w platformę pomiarową (4 elektrody) jak również znajdują się w uchwytach (po 2 na każdy uchwyt).

Podczas pomiaru, który trwa kilka sekund przez nasze ciało przepływa nie wyczuwalny dla osoby badanej niski impuls elektryczny. Analiza tym urządzeniem pozwala na pozyskanie kluczowych parametrów do oceny stanu odżywienia takich jak:

 • masa ciała,
 • masa mięśni,
 • zawartość tkanki tłuszczowej (%),
 • masa tkanki tłuszczowej,
 • rozłożenie tkanki tłuszczowej (analiza segmentowa),
 • balans ciała,
 • indeks masy ciała (BMI),
 • zawartość wody w organizmie (kg/%) (ECW i ICW),
 • masa kości,
 • wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej,
 • wiek metaboliczny,
 • wskaźnik budowy ciała – physique rating (proporcje tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej).

* Dodatkowo podczas wizyty wykonywane jest badanie pomiaru podskórnej tkanki tłuszczowej na poszczególnych partiach ciała (np. brzucha) za pomocą – Analizatora TANITA  6-PACK ANALYSER. Wyniki analizy przedstawiają grubość podskórnej tkanki tłuszczowej (nie jest to wynik dla tkanki tłuszczowej trzewnej) *

Interpretacja wyników

 

Tkanka tłuszczowa jest niezbędna do utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tłuszcze w pożywieniu są skoncentrowanym źródłem energii dla wszystkich tkanek i narządów ( z wyjątkiem: czerwonych ciałek krwi, mózgu, nerek), są źródłem witamin (A,D i E), ułatwiają odczuwanie smaku, hamują skurcze żołądka, dzięki nim powstają hormony tkankowe, maja znaczący wpływ na sprawność układu krążenia.

Tłuszcz podskórny z kolei chroni nas przed nadmierną utrata ciepła, amortyzuje stawy i pełni funkcje ochronną dla naszych narządów wewnętrznych.

Zmniejszenie nadmiaru ilości tłuszczu w organizmie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby serca, nadciśnienie, cukrzycę typ II, oraz nowotworów. 

Natomiast zbyt mała ilość tłuszczu w organizmie może prowadzić do osteoporozy, zaburzeń hormonalnych (niepłodność).

Normy dla dzieci od lat 7-18

 • Na niebiesko – poniżej normy
 • Na zielono- w zakresie normy
 • Na pomarańczowo – nadwaga
 • Na czerwono – otyłość

Normy dla dorosłych

 • Na niebiesko – poniżej normy
 • Na zielono- w zakresie normy
 • Na pomarańczowo – nadwaga
 • Na czerwono – otyłość

 

Masa mięśniowa

Jej poziom ma znaczący wpływ na zapotrzebowanie kaloryczne naszego organizmu tzn. że wraz ze wzrostem masy mięśniowej, wzrasta szybkość z jaką spalamy kalorie. Zbudowanie masy mięśniowej pomaga obniżyć poziom nadmiaru tłuszczu (schudnąć w zdrowy sposób) oraz zmniejszyć wiek metaboliczny organizmu.

 

 

Wskaźnik masy ciała (BMI)

Jest to stosunek ciężaru ciała do wysokości, używany jako ogólny wskaźnik zdrowia. BMI < 20 koreluje bardzo dobrze z śmiertelnością i wynikami leczenia, co oznacza iż osoby u których BMI oscyluje około 20 ryzyko wystąpienia chorób jest najmniejsze a wyniki leczenia są najlepsze.

Normy

 • Na niebiesko – poniżej normy
 • Na zielono- w zakresie normy
 • Na pomarańczowo – nadwaga
 • Na czerwono – otyłość

 

Wiek Metaboliczny

Jest to porównania uzyskanego wyniku BMR z innymi grupami wiekowymi. Zwiększenie masy mięśniowej w organizmie podnosi BMR i tym samy obniża się nasz wiek metaboliczny.

 

Podstawowa przemiana materii (BMR)

 Wyniki przedstawia minimalną ilość kalorii, którą należy dostarczyć wraz z pożywieniem na dobę by zachować podstawowe funkcje naszego organizmu. Zwiększenie masy mięśniowej pomaga podnieść BMR, co zwiększa liczbę kalorii spalanych i pomaga zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej.

Trzewna tkanka tłuszczowa (VFR) znajduje się głęboko w obszarze brzusznym otaczając i chroniąc wszystkie narządy – patrz powyżej tłuszcz podskórny.

Niski poziom tkanki tłuszczowej wiscelarnej przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby serca, nadciśnienie, cukrzycę typ II, oraz nowotworów.

 

Normy 

 • Na zielono- w zakresie normy – otłuszczenie narządów wewnętrznych jamy brzusznej jest na odpowiednim poziomie.
 • Na czerwono –  wysokie ryzyko – należy zmienić tryb życia, wprowadzić odpowiednia dietę i aktywność fizyczna.

 

 

Całkowita zawartość wody w organizmie (TBW)

Woda jest głównym składnikiem w organizmie człowieka i spełnia wiele ważnych funkcji. Bierze udział w procesach trawiennych, pełni funkcje ochronne m.in. dla gałki ocznej, mózgu, rdzenia kręgowego czy płodu. Zawartość wody w organizmie człowieka powinna być utrzymana na stałym poziomie co pozwala zachować prawidłową płynność wszystkich procesów życiowych.

                                   ECW / TBW –  optymalny poziom to 40%, oznacza to iż nasz organizm jest dobrze nawodniony i w zdrowy sposób absorbuje dostarczane płyny.

 • 5% powyżej zakresu dla sportowców

 

 

Minerały kostne (masa kości)

Analiza oznacza ilość kości (poziom mineralny kości, wapnia i innych minerałów) w organizmie.

Rozwój tkanki mięśniowej przyczynia się do wzmocnienia kości, choć jest to mało prawdopodobne ażeby zauważyć zmiany w strukturze kości w krótkim okresie czasu. Zdrowa zbilansowana dieta bogata w wapń czy wit. D oraz K szczególnie w okresie szybkiego wzrostu przyczyni się do prawidłowego poziomu masy kostnej.

 

 

Ocena budowy ciała

Wskaźnik budowy ciała określa typ sylwetki, jaki posiada badana osoba.

Analiza jest stosunkiem zawartości tkanki tłuszczowej do zawartości tkanki mięśniowej.

 

 

 

 

 

 

 1.  Ukryta otyłość
 2.  Nadwaga przy przeciętnej posturze
 3.  Mocna budowa ciała
 4.  Niska masa mięśniowa
 5.  Standardowa
 6.  Budowa muskularna
 7.  Niska masa mięśniowa i niedowaga
 8.  Budowa szczupła i muskularna (sportowiec)
 9.  Budowa bardzo muskularna ( sportowiec)

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza segmentowa – zawartość tkanki mięśniowej (kg)

Technologia segmentowa (8 elektrod) pozwala na uzyskanie pomiaru dla poszczególnych części ciała – ręki, nogi i korpusu z osobna.

Wynik ważny przy ocenie efektów rehabilitacji pacjenta, jak również dla osób aktywnych sportowo, dzięki któremu można modyfikować plan treningowy w celu korygowania nierówności w masie mięśniowej i uzyskania pożądanych efektów.

Normy 

 • Na niebiesko – poniżej normy
 • Na zielono- w zakresie normy
 • Na pomarańczowo – powyżej normy

 

 

Analiza segmentowa – zawartość tkanki tłuszczowej

Technologia segmentowa (8 elektrod) pozwala na uzyskanie pomiaru dla poszczególnych części ciała – każdej ręki, nogi i korpusu z osobna.

Wynik ważny do oceny efektów stosowanej diety , jak również aktywności fizycznej. Analiza segmentowa tkanki tłuszczowej pozwala kontrolować poziom otłuszczenia poszczególnych partii naszego ciała.

Normy 

 • Na niebiesko – poniżej normy
 • Na zielono- w zakresie normy
 • Na pomarańczowo – powyżej normy

Pomiar Kąta fazowego – Reactance Resistance

Pomiar kąta fazowego daje obraz ogólnego stanu zdrowia i jakości komórek. Jest stosowany jako wskaźnik odżywienia organizmu u dorosłych i dzieci. Niski kąt fazowy oznacza niezdolność komórek do przechowywania energii lub skrajne wycieńczenie organizmu (sportowcy po wysiłku), natomiast wysoki kąt fazowy oznacza dużą ilość i wysoką jakość komórek. Pomiar kąta fazowego zmniejsza się w naturalny sposób wraz z wiekiem.

 • RR mężczyźni > 6
 • RR kobiety >5
 • RR młodzież >10
 • RR sportowcy >12