Dietoterapia dla osób z chorobami autoimmunologicznymi

Choroby autoimmunologiczne (autoimmunizacyjne, z autoagresji) stanowią grupę schorzeń spowodowanych nieprawidłową odpowiedzią układu odpornościowego organizmu, w przebiegu której powstają przeciwciała lub limfocyty T skierowane przeciw własnym tkankom. Rezultatem tego typu dysfunkcji jest atak organizmu na własne komórki, które przez układ odpornościowy są uznawane za ciała obce.

Do grupy chorób autoimmunologicznych zalicza się:

  • reumatoidalne zapalenie stawów(RZS),
  • choroby tarczycy: Gravesa-Basedowa(nadczynność tarczycy), Hashimoto (przewlekłe zapalenie tarczycy),
  • choroby skóry np. łuszczyca,
  • choroby układowe tkanki łącznej np. toczeń rumieniowaty układowy, czy reaktywne zapalenie stawów,
  • nieswoiste zapalenia jelit np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna.

Nie do końca poznano przyczyny powstawania chorób autoimmunologicznych. Wiadomo jednak, że ich rozwojowi sprzyjają czynniki genetyczne i środowiskowe, w tym żywieniowe. Częstą przyczyną tego rodzaju schorzeń jest też rozszczelnienie bariery jelitowej, spowodowane przez leki, stres, nieuregulowany tryb życia oraz niewłaściwe żywienie.

W chorobach wynikających z autoagresji dieta ma zatem bardzo istotne znaczenie. Terapia opracowana przez dietetyka polega między innymi na eliminacji tych produktów, które mogą przyczyniać się do nasilenia nieszczelności jelitowej (w wielu przypadkach jest to przede wszystkim gluten, znajdujący się w takich zbożach, jak pszenica, żyto czy jęczmień).

Dieta w chorobie autoimmunologicznej ma na celu regulację procesów zapalnych organizmu, ustabilizowanie gospodarki hormonalnej  w organizmie poprzez dostarczanie odpowiednich składników ułatwiających ten proces oraz ogólną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta.

W odróżnieniu od farmakologii, jadłospis, który może zaproponować dietetyk dla pacjenta z chorobą wynikającą z autoagresji, nie daje żadnych efektów ubocznych. Gdy dietę opracowuje osoba kompetentna, jest to kuracja pełnowartościowa i skutkuje korzystnymi rezultatami zdrowotnymi.